1930'lu yıllarda alpullu, nasıldı, nasıl gözüküyordu Alpullu - Alpullu'nun Sınırları - Hüner Şencan
Alpullu'nun Sınırları
Günümüzde Alpullu'nun sınırları nerede başlıyor nerede bitiyor? Bu soruya cevap verebilmemiz için kaç tane Alpullu olduğunu bilmemiz gerek.

1. Alpullunun Belediye sınırları.
2. Alpullu'nun tapu kaydı sınırları.
3. Alpullu'nun mücavir alan sınırları.

Her bir sınır farklı. Hizmet götürme ve hizmet alma açısından Belediye sınırları geçerli. Gayrımenkul mülkü satın alma ve satma  açısından "tapu kaydı sınırları"...
Sosyal ve coğrafi etki açısından ise mücavir alan sınırları...

Bunların içinde en belirsiz olanı üçüncüsü... Mücavir alan kavramıyla ilgili resmi tanımları esnetiyor, daha geniş tutuyorum. 'Dar mücavir alan' komşu köylerle olan mesafenin yarısı... 'Geniş mücavir alan' ise o köyleri de içine alacak kadar geniş...

Alan ve sınır kavramı incelediğimiz coğrafi bölgeyi tanımak açısından önemli. Bunları bilmezsek neden bahsettiğimizi anlatamayız. 

-----
 
alpullunun_sinirlari_1
alpullunun_sinirlari_2
alpullunun_sinirlari_3

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z