Alpulluspor

Alpullu'da futbol takımları değişik dönemlerde farklı adlar almış.  Önce Alpullu-Spor, sonra Şeker-Spor ve en son Alpullu-Gençlikspor… Konuya ilgili maddelerde değinildi.

Alpullu-Spor 17.6.1933 yılında kurulmuş (seçkin, 2019). Anılan eserde bu konuda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

28 Temmuz 1933 tarihli Milliyet Gazetesi'nde ise şöyle bir haber var:

Fabrikada bir sene zarfında ilaveten 12 yataklı bir hastahane sıhhıye teşkilatı ve eczahane ile fabrika muhitine yeni yeni tesis edilmiş akasya koruları ve otomatik kazan  tertibadı gibi el ile tutulup göz ile görülecek kadar büyük inkılap olmuş ve lstanbul'dan uzaklarda pek muntazam çalışan Türk gençlerinin medeni ihtiyaçları da düşünülerek Futbol ve Tenis sahaları tesis edilerek sekiz sene evvelki Alpullu her halile güzel medeni bir Avrupa şehri olmuştur. Perşenbe günü akşamı Hafız Burhan, Kemal ve hafız Rıza Beyler tarafından fabrikada mevlüt okunmuş ve Trakya meb'usları ile vilayet erkanı, eşraf, zürra hazır bulunmuşlardır. Cuma sabahı 933 senesi ilk pancar mahsulü memnun ve neşeli zürra tarafından getirilerek fabrikaya teslim edilmiştir. Bu vesile ile merhumeye rahmet müdür beye sabırlar, fabrikaya feyzü bereket, memurin ve müstahdimine de gayret ve sıhhat temenni eyleriz.   
Haberden öğrendiğimiz kadarıyla futbol ve tenis sahaları 1933 senesinde açılmış ve yapılmıştır.
---
Futboldan söz ediyorsak Kadri Ağabey'den de mutlaka söz etmemiz gerekir.

Fabrikanın futbol takımı Şekerspor 1969'da kapanıyor. Takımın 36 yıllık bir ömrü oluyor. Arada beş senelik bir fasıla var... Fakat, futbol takımı kurma arayışları devam ediyor.
1974 yılına gelindiğinde Alpulluspor adı altında fabrikadan bağımsız yeni bir spor kulübü kuruluyor.

Kadri Özçetin 1975 yılından başlayıp 2005 yılına kadar  bu kulüpte idarecilik ve antrenörlük görevlerini yerine getiriyor. Sivil Alpulluspor'un gönüllü emekçilerinden biri. Günümüzde  dahi resmi bir görevi olmamasına karşın, Alpulluspor kulübüne fahri olarak, maddi ve manevi yönden her türlü desteği vermeye devam etmekte...

. 
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor
alpulluspor

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z