Alpullu Nahiyesi

"Mülki İdarecilerin Tayini: Refet Paşa askerî komutandı. Kendisine yardımcı olmak ve bölgede sivil idareyi tesis etmek üzere Edirne Valiliği'ne Şakir (Kesebir) Bey tayin olundu (14 Ekim 1922). Şakir Bey'in bu görevi, TBMM Milletvekili seçilinceye kadar yaklaşık 10 ay devam etmiştir.56 Şakir Bey, bu göreve getirildikten sonra derhal Refet Paşa ile temasa geçerek çalışmalara başladı. Trakya'da görev alacak memurların listeleri hazırlanarak Dahiliye Vekaleti'ne sunuldu. Ekim ayı sonu itibarı ile bütün idarecilerin tayinleri yapıldı. Bu memurlar şunlardı:

Tayin Olunan Görev Tayin Olunan Kişi

Edirne Valiliği Şakir (Kesebir) Bey
Havsa Kaymakamlığı İbrahim Bey
Uzunköprü Kaymakamlığı Reşid Bey
Enez Kaymakamlığı Şevki Bey Lalapaşa
Kaymakamlığı Halit Rami Bey
İpsala Kaymakamlığı Ali Rıza Bey
Kırklareli Mutasarrıflığı Tevfik Sırrı Bey
Midye Nahiye Müdürlüğü Yusuf Ziya Bey
Demirköy Kaymakamlığı Raif Bey
Alpullu Nahiye Müdürlüğü Dr. Namık Bey"

Bu bilgiye göre 1922 yılında resmi olarak Pancarköy zaten Alpullu Nahiyesi olarak biliniyor.

Kaynak: Veysi Akın, Mudanya Mütarekesi ve Trakya'nın Kurtuluşu ,
https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=354086&/Mudanya-M%C3%BCtarekesi-ve-Trakyan%C4%B1n-Kurtulu%C5%9Fu-/-Yrd.-Do%C3%A7.-Dr.-Veysi-Ak%C4%B1n-alpullu-nahiyesi-1

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z