Alpullu-Kırklareli

Kırklareli, Alpullu'nun bağlı olduğu vilayet. Böyle olunca bağlantılı, ilişkili ve iletişimli olmak zorundayız. Devlet büyükleri bu iki yerleşim yerinden birine gelmişse mutlaka diğerine de gidiyor. Aynısı Edirne için de geçerli. Alpullu Kırklareli demektir veya Edirne... Fabrikayı kuran Almanlar, Macarlar Alpullu adını bilmezler. Onlar için Alpullu Edirne'dir. Çünkü kendi ülkelerine gittiklerinde insanları Edirne, Kırkkilise adını duymuşulardır, o şehirleri bilirler. O yüzden söze başladıklarında "Ben Edirne'deyken…" diye konuşurlar.

Kırklareli'nin eski adı Kırkklise… 20 Aralık 1924'te çıkarılan 537 sayılı kanunla Kırklareli haline geliyor. Alpullu Babaeski yapılan yeni idari taksimatta Kırklareli'ye bağlanıyor Böyle olunca idari sorunlarımızı Kırklareli'ye giderek çözüyoruz.

1890 yılında Kırkkilise sancak (mutasarrıflık)  ve Babaeski ise "kaza" olarak adlandırılıyor... Kaza kasaba anlamında... Köyden daha büyük yerleşim yeri anlamında. Fakat Babaeski değil Baba-i Atik olarak biliniyor. Anlamı "Eski Baba"... Biz birebir çeviriyor "Baba Eski" diyoruz..

Kırk Kilise" şeklinde Türkçeleştirmişlerdir, bu Bizans dönemindeki adının birebir tercümesidir[2]. Bir görüşe göre Kırk Kilise ile kastedilen kırk adet kilise değil, "kırk azizler kilisesi" olsa gerektir (III. yüzyılın sonunda Sivas'ta din uğruna şehit olan kırk azizler efsanesi Anadolu Hristiyanlığının en popüler konularından biridir

Karaklise  Lozengrad  - Sarante Eccelesies - Kırkağaç --
r. Fuad Bey (Umay) Meclis'teki müzakerelerden birinde, şehrin adının halk dilinde ve resmi olmayan kullanımlarda Kırklareli veya Kırklarili şeklinde geçtiğini belirterek şehrin adının "Kırklareli" olarak değiştirilmesine yönelik bir teklifte bulunmuştur; isim değişikliği teklifi 20 Aralık 1924'te TBMM'de kabul edilmiş ve ilgili kanun 14 Ocak 1925'te Resmî Gazate'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti
1900'lü yıllarda 16 bin nüfuslü büyük kısmı Rumlardan oluşuyor. 8 camisi var en büyük cami yıldırım bayazıta ithaf ediliyor.
---

392/5000
Genel çalışmalar 1869'da gerçekleştirildi; Avusturyalı mühendisler çoğunlukla burada aktifti. ... 1273 km  Avusturyalı mühendisler çoğunlukla burada aktifti. Ancak sonuç olarak, Türk hükümeti yine Orta Avrupa ile doğrudan bir demiryolu bağlantısı fikrine sahip

1911/1912 yıllarında Alpullu - Kirkkilisse hattı 47 km inşa edilmiştir »
1914'te 12.9 milyon frcs. ve ilk kez tam operasyonda olan ve ayrı bir fatura yapılan 205073 frcs'lik Alpullu (Babacski) - Kirkkilisse kenarında. yakalanan

Toplam uzunluğu ... km 1870'in ilk aylarında mühendislik tugayları Konstantinopolis, Saloniki ve Novi kapalı.---
alpullu-kirklareli-1
alpullu-kirklareli-2
istanbul_ticaret_perakende

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z