Alpullu Hakkında Eserler

1. Alpullu'daki fabrika hakkında ilk tez 1938 yılında yazılmış. Bunu Günsel Çöleri'nin  "Alpullu Kasabası Monografyası" isimli çalışmasında söz etmesinden anlıyoruz. Fakat tezin adı ve hazırlayan hakkında bilgi yok.

2. Günsel Çöleri'nin  "Alpullu Kasabası Monografyası" isimli çalışması

3. Hüsnü Tekeşin, "Alpullu Şeker Fabrikası Tarihi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı,  Yüksek Lisans Tezi, 2012. Tez danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Karayaman

4. Hüsnü Tekeşin, Cumhuriyetin İlk Ekonomik Kurumlarından
Alpullu Şeker Fabrikası’nın Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Yaşamına Katkıları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 26-28 , İzmir, Yayına Hazırlayan:  Uzm. Yrd. Erdem Ünlen, Cilt-I, Ankara - 2017, ss. 739-778.

.

 

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z