Alpullu : Her ayın ilkinde çıkar kültür ve ökonomi yayar 
Sâhib-i imtiyaz : A. Şefik Üner, Müdürü : Hamit R. Tunalı

Aynı yıllarda büyük bir zirai ve iktisadi boşluğu dolduracağı ümit edilen Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Şefik Bey’in imtiyaz sahibi olduğu Alpullu dergisi yayın hayatına başlamıştır. Ancak o da "Batıyolu Dergisi" gibi uzun ömürlü olamamıştır

Alpullu : t.b., c.b., s.b.
Aylık ; Gazetecilik ve Matbaacılık
T.A.Ş., 23x30,5 cm. Türkçe.
----
Kaynaklarda bu tür kısa açıklamalar var. Fabrikanın çıkardığı bir dergi. İlk sayısı 1935 yılının Ocak ayında çıkıyor. Aylık... Beşinci sayıdan sonra kapanıyor. İstanbul Beyazıt kütüphanesinde tam set olarak bulunabilir.
---
Kültür ve ekonomi amaçlı çıktığı belirtiliyor. Edirne Milli Gazete'de çıkan bir habere göre fabrikanın mütercim (çevirgen) ve çalışanları (çalışkanları) dergiye destek veriyorlar. Derginin köylü vatandaşın ekim işlerine kılavuz etmesi arzu ediliyor. Mecmuanın tanıtım yazısında "ekonomi ve sanat" temalarına vurgu var. Yalnız buradaki "sanat" kavramı "zenaat" anlamında.  Yani, bir meslek veya bir üretim işi... "Şeker sanatına ait kimyevi muamelatı ihtiva eden..." deniyor. İkinci sayıdan bazı başlıklar şöyle: Düşen yağmur nasıl ölçülür, Hava vaziyeti, Şeker havadisleri, vs., vs.... (Bkz. Seçkin, 2019, s. 118).

.

Alpullu Dergisialpullu-dergisi-1
alpullu-dergisi-2
alpullu-dergisi-3
alpullu-dergisi-4
alpullu-dergisi-5
alpullu-dergisi-6
alpullu-dergisi-7

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z