1930'lu yıllarda alpullu, nasıldı, nasıl gözüküyordu Alpullu - Alpullu Arazisi - Hüner Şencan

Alpullu'nun Arazisi

"Alpullu arazisi" diye bir ifade geçtiğinde ne anlamamız gerekiyor. Bağlama bakmalıyız. Hangi Alpullu'dan söz ediliyor? Tarihteki Alpullu'dan mı, yani 1930 öncesinde zihinlerde şekillenen  yerleşim yerinden mi söz ediliyor.... Yoksa Yeni Alpullu'dan mı....

Devlet kayıtlarında eski Alpullu'nun, Esbak Sadrıazam Gazi ve Şehit Sokullu Mehmet Paşa ve İsmihan Sultan Vakfına ait olduğu yönünde kayıtlar var. Bkz: "Sokullu Mehmed Paşa ve İsmihan Sultan Vakfı'na ait Babaeski Alpullu'daki araziye vuku bulan tecavüzün önlenmesi." CDAB - Yer Bilgisi   :   21-51;  H-25-09-1327 (1910).

…Alpullu karyesinin otlak ve sulak mahallinin bir miktar yerini devr mezalim istibdad ile ihlali seniyyei iradesinden ve bir miktar mahallini devri adalet şartında civar karye ahalisi tarafından davul-zurna bayraklar ile galebelik gelip zer' eylemişler....

Benden bu kadar. Erbabı daha iyi okur ve metni tamamlar. "Otlak ve sulak mahalli" sözcüğünden sanki Yeni Alpullu'ya işaret var gibi... Eğer öyleyse Yeni Alpullu toprakları Sokullu ve Esma Hatun vakfının toprakları olabilir. Osmanlı yıkılınca buraları Hazineye geçmiştir. Fakat bir de Papakiridin var... Vakıf topraklarıyla Papakiridin toprakları komşu muydu, ne kadarı Papakiridin'in ne kadarı Vakfın idi, bilmiyoruz. Bunu anlayabilmek için eski Osmanlı tapu defterlerini, tapu senetlerini incelemek gerek. 


-----
 
alpullu-arazisi-1

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z