Türkiye Viyana Muhasarası sonrasında sürekli çekilme konumunda olmuş. Osmanlı-Rus Savaşı ile Ruslar Yeşilköy'e kadar gelmişler... Ve sonra Balkan Savaşları... Savunma ve koruma bölgesini şimdiki Trakya topraklarına kadar geriletmişiz. Edirne bizim için stratejik bir şehir ve hemen arkasında yer alan Trakya toprakları... Çeşitli alternatifleri düşünüyor Trakya'yı korumak için alternatif planlar yapıyoruz. Şöyle yaparlarsa, biz ne yaparız; farklı bir tutum içinde olurlarsa nasıl karşılık verelim diye...

Askerlerin Vergi Toplaması
Osmanlının son zamanlarında Alpullu'da veya Babaeski'de Süvari Birliği varmış. Maliye bakanlığı yokmuş o zamanlar. Köylülerden vergileri süvariler topluyorlarmış. Her köyü ziyaret eder tenekelerle buğday ve arpa toplar yanlarında getirdikleri arabaya yükleyip giderlermiş.

Balkan Savaşları sırasında
Balkan Savaşı sırasında yaptığımız planlara göre, eğer Edirne'de tutunamaz isek kademeli olarak oluşturacağımız direnç bölgelerinden biri Alpullu-Karıştıran hattı... Kaynaklarda bu konuda şöyle bir bilgi var:

"Bulgarlar asıl kuvvetleri ile Tunca doğusuyla, Kırklareli arasındaki bölgeden
güney doğrultusuna taarruz etmesi halinde Azatlı ve Dimetoka’daki kuvvetlerden
tasarruf edilecek ve Edirne Müstahkem Mevkii’nden çıkış yapacak kuvvetlerin de
yardımıyla, mümkün olduğu kadar büyük bir kuvvetle taarruz edilecekti. Bulgarlar Türk yığınağı tamamlanmadan taarruz edecek olur ve mukavemet imkânı kalmaz ise Alpullu ve Karıştıran dolaylarında seçilecek bir mevziye çekilerek, savunma yapılacak ve bu  harekâtı Dimetoka’da ve Vize’de bulunan kuvvetler, yapacakları karşı taarruzlarla kolaylaştıracaklardı." (Sevgi Aşkın, Balkan Savaşlarında Edirne, Yüksek Lisans Tezi, Edirne:2007, s.20)

Birinci Dünya Harbinde
185'nci Alman Piyade Alay karargâhı Keşan'da 185'nci Alaydan gelen tabur ise, Alpullu batısındaki Karabatak deresi batı sırtlarında savunmaya tertibatı almış.
---
1920 yılı... Ordu kumandanının Dersaadet'e gelmek üzere Alpullu'dan hareket ettiğine dair belge.
----
Harp Akademisi Öğrencileri ve Alpullu
Erdoğan Duygan anlatıyor: Harp Akademisi birinci sınıf öğrencileri 1 Haziran'da Alpullu'ya geliyorlar ve beş gün kalıyorlardı. Başlarında Tuğgeneral olurdu. Onun dışında üst teğmenler, yüzbaşı rütbesinde kişiler olurdu. Doksan talebe geliyordu. Tuğgeneral Atatürk Köşkü'nde kalıyordu. Diğer subaylar Büyük Köşk'te kalırlardı. Bazen Birinci Ordu komutanı Orgeneral gelirdi. Alpullu'da öğrencileri imtihan ediyorlardı. Öğrencilere bir mesele veriyor ve o meseleyi çözmelerini istiyorlardı. Ben koştum, öğrencilere masa sandalye getirmek istedim.  General "getirme" dedi. "Haritayı çimene sererek veya ağaca yaslayarak çalışacaklar. Savaş durumunda masa ve sandalyeleri olmayacak, şimdiden alışmaları lazım".
-----
Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi EnstitüsüTite-A3 Katalogu Belgelerinde Alpullu
Rakamlar hicri takvim olabilir (1920 yılı)
İnternet linki: http://tite.ankara.edu.tr/files/2013/02/K3.pdf
----
Tite A3 Kataloğu  - Sıra no: 2319, kutu 53, belge no 58, adet 4, tarih, 9/10/1338
Hattı Fasıl komiserliğinin Trakya harekatı ile ilgili; 1- Dedeağaç'tan Edirne'ye giden trende bulunan üç Yunan generalinden birinin Kırkkılise'ye giderken Alpullu'da indiği diğer iki generalin Muratlı'da indiklerini ve buradan Tekfurdağ'ına gitmiş olabileceklerini
----
Tite A3 Kataloğu  - Sıra no: 2360, kutu 53, belge no 37, adet 1, tarih, 15/10/1338
Edirne'den gelen Darül eytam talebe müdür ve öğretmenlerin tahsisatlarının Yunanlılar tarafından gesildiğinden Fransızların yardımı ile Dersaadete gelebildiklerini Edirne ve havalisinden Bulgaristan'a göç eden Gayrı Müslimlerin İslamlara ait bil umum hayvanları da beraberinde sevk edilmek üzere Alpullu İstasyonuna getirdiklerini bildiren İstihbarat...
----
Tite A3 Kataloğu  - Sıra no: 2137, kutu 53, belge no 124, adet 2, tarih, 9/9/1338
Emniyet-i Umumiye'nin; 1- Sevk olunan Fransız ve Yunan askerlerini, 2- Sinekli'deki Fransız kuvvetlerinin Yunan hududuna yönelik olarak atış talimlerinde bulunduklarını, 3- Babaeski, Alpullu, Edirne, Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı'ya toplam 100 vagon asker, 65 vagon hayvan, 30 vagon topçu eşyasının yine Çorlu ve Çerkezköy'den Edirne, Dimetoka, ve Kırkkilise'ye 40 vagon asker, 104 vagon hayvan, 32 vagon topçu eşyasının sevk edildiğini bildiren istihbaratı.
----
Mütarekeden sonra...
Tümenden arabalarla nakledilen 155. Piyade Alayı ve 60. Tümenin Uzunköprü'den trenle gönderdiği 187. Piyade Alayı'nın 1. Taburu, 23 Temmuz sabaha karşı Babaeski'ye gelmiş, buradaki kışlada toplanmıştı.

60 . tümen kumandanı Yb . Cemil Bey de , kolordunun emri üzerine , ilk kademe olarak , Babaeski ' ye , bir piyade ... P . A . dan ) tirenle göndermişti . ... P . A . ile 60 . tümenin Uzunköprü ' den trenle gönTemmuz 1920 ) derdiği tabur ( 187 .

187 nci Alay, iki 150 mm. lik obüs bataryası ve 75 mm.lik bir bataryadan kurulu bir topçu taburu tarafından desteklenmek üzere Çakmak ve güneyi bölgesinde mevzilenmişti. Ayrıca bu alaya iki Nordanfilt [*] de verilmişti.

187 nci Alay , iki 150 mm . lik obüs bataryası ve 75 mm . lik bir bataryadan kurulu bir topçu taburu tarafından desteklenmek üzere ... ncı Piyade Alayı , demiryolu ( hariç ) ile Meriç , Ergene kavşağı arasındaki bölgede savunma için tertiplenmişti .
---
"
Çorlu-Lüleburgaz İstikametİnden gelen Yunan kuvvetleri önce Alpullu, Mandıra ve Çerkezmüsellimi işgal ettiler; ardından da Babaeskı istasyonuna ulaşarak, bu hatta hakım oldular12. Bu kuvvetlerden kaçarak Lüleburgaz İstikameünden gelen 55nci tümen birlikleri de, aynı gece Havsa mıntıkasına çekilerek, Kuleli-Yolageldi hattını tuttular. Tümen Karargahından Yarbay Yümni, Kurmay Başkanı Ziya ve Yüzbaşı Necmeddin Beyler, 23-24 Temmuz gecesi Havsa'ya gelerek, Cafer Tayyar Bey ile görüştüler. Cephenin son vaziyetini bildirdiler. Birliklerin seri bir şekilde dağıldıklarına inanmayan Cafer Tayyar Bey, ertesi sabah yanına muhafıziarını alarak sivil kı yafet giyinmiş olarak, ileri keşif harekatı için Babaeski cephesine gitti 13. 24 Temmuz sabahı saat 09 sularında Babaeski'nin 6 km. kuzeybatısında Dardere 14 denilenmevkide, Yunan 3ncü Süvarİ Alayının bir bölüğü ile karşılaştı IS. Burada, iki birlik arasında kuvvetli bir rolisademe başladı. Akşama kadar süren çarpışmalarda Yunanlılar, 6 er ve ı subayı şehit ettiler, 2 er ve ı subayı da esir aldılar 16 . "


.

Askeri Önemi


alpullu-askeri-onemi-1
alpullu-askeri-onemi-galicya2
alpullu-askeri-onemi-galicya3
alpullu-askeri-onemi-galicya4
alpullu-askeri-onemi-onemi-5
alpullu-askeri-onemi-onemi-6
alpullu-askeri-onemi-onemi-8
alpullu-askeri-onemi-onemi-9
alpullu-askeri-onemi-onemi-10
alpullu-askeri-onemi-onemi-11
alpullu-askeri-onemi-onemi-12
alpullu-askeri-onemi-onemi-13
alpullu-askeri-onemi-onemi-14
alpullu-askeri-onemi-onemi-16
alpullu-askeri-onemi-onemi-15
alpullu-askeri-onemi-onemi-17
alpullu-askeri-onemi-onemi-18

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z