Alpullu, Ergene Nehri Ovası'na kadar iki uzun tepenin orta bölümünde yer alan düzlük bir yer. Bu düzlük alanda tarih boyunca hep su birikmiş. Bu yüzden eski insanlar "Alpullu su denizinin üzerinde oturuyor" derlerdi. 

Yirmi beş ton ağırlığındaki büyük pancar TIR'ları evimizin alt tarafındaki yoldan geçerken yol sallanır, sarsılırdık. Hala da öyledir. Günümüzde özellikle sıcak beton taşıyan mikser kamyonları geçerken yolun sarsılıp sallandığını hissedersiniz. 

Alpullu'ya zaman içinde çok sayıda artezyen açılmış. Sayılarının 20'ye yakın olduğu tahmin ediliyor.  Çoğunun yerini  tespit edebildik. Bunların bir kısmı faal, diğerleri  kapanmış.

Artezyen nedir? Sondaj sonucunda veya kendiliğinden topraktaki yarıkları izleyerek yeraltındaki suyun yeryüzüne çıkması...  Alpullu'nun ilk artezyenleri sondaj yapıldığında doğal kaynak suyu gibi kendiliğinden yeryüzüne çıkıyor imiş. Sonraları su yeryüzüne  çıkmayınca dalgıç motorlarla yukarı çekmeye başlamışlar.

Alpullu'da tespit edilebilen artezyenler şunlar:

01 - Çiftlik Mahallesinde, eski Pancarköy deresi  yakınında söğütlüğün altında yer alan Artezyen. Şimdiki Yaman Villalarının sınırında yer alıyordu.

02 - Mavigöl'ün karşısında veya derenin öte yakasındaki en eski artezyen. Çiftlik Artezyeni derdik. Bu artezyenin suyu 1952 yılında sıcak akıyormuş. Annem benim çocuk bezlerimi oraya götürür artezyenin sıcak suyla yıkarmış. Tenekeler, güğümler ve testilerle bu artezyenden çok su taşımıştık.

03 - Çiftlik Mahallesinde Yağhane'nin karşısındaki artezyen. (Barbaros Caddesinin köşesinde).

04 - Çiftliğin girişinde beton kulübe şeklinde var olan artezyen.

05 - Çiftlik içindeki artezyen.

06 - Hafız İsmet'in bahçesinde.

07 - Havuzlu Bahçe'deki artezyen.

08 - Saray Binası'nın önündeki artezyen.

09 - Hilmi Girgin'in evinin önünde.

10 - Sıra dükkanların karşısında belediye binasının yanında. Bu artezyenin de suyu yanıyormuş. Veya bu sudan da metil alkol çıkıyormuş. Borunun içine taş bağlayıp ip sarkıtmışlar. Şu an 17 metre derinliğe sahipmiş.

11 - Eski Belediye Parkı (26 Kasım Şeker Parkı)  içinde yer alan artezyen. Günümüzde üzerine bir elektrik lambası monte edilmiş veya kaynatılmış.

12 - Demiryolu altındaki artezyen.

13 - Gülbahçe mahallesinde  demiryolu altında evlerin arasında kalan artezyen.

14 - Ali Çavuş Mahallesine giderken demiryolu altında fabrikaya ait olan artezyenler. (sayısı dört veya beş olabilir.)

15 - Karabatak'daki deponun yanındaki artezyen.

16 - Dündar Bey mahallesine yeni açılan artezyen veya derin su kuyusu.

17. Şimdiki sanayinin içindeki eski artezyen.

18. Pazar yerinde kapatılan eski derenin kenarında yer alan artezyen (Saray köprüsüne yakın bir yerde ve yolun kenarında idi).

19. Mezarlıktaki çiftlik deposunun yanındaki artezyen.

Zaman içinde "artezyen" sözcüğü tedavülden kalktı. Çünkü sular artık fışkırmıyor. Yerin alt tabakalarına kaçtı. Artık "kuyu" sözcüğü revaçta... Devlet su işleri su temin etmek için uygun gördüğü yerlere burgularla "kuyu" açıyor.

Ergene Nehrinin kirlenmeye başlamasıyla birlikte fabrika demiryolu altına kuyular açıp ihtiyaç duyduğu suyu buralardan temin etme yoluna gitti. Bu şekilde açılmış altı kuyunun varlığından söz ediliyor. 
----

Artezyenleralpullu-artezyen-pompa-derin-kuyu
alpullu-artezyen-pompa-derin-kuyu-1jpg
alpullu-artezyen-pompa-derin-kuyu-2jpg
alpullu artezyen derin kuyu pompa mavi göl

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z