Arkeoloji profesörü...
Atatürk'ün emri üzerine Trakya höyüklerinde kazılar yapmış. 1936 yılında Alpullu höyüğünde yaptığı arastirmalarda höyükte kerpiç kalıntıları, ilk tunç çağına ait tek renkli çanak ve çömlek parçaları bulmuş. Bunların bir bölümü geometrik benekli imiş ve aynı dönemde bu desenler Ege ve Balkan kültüründe de görülmüş. Macaristan'daki benzerleri "Toce" kültürü adıyla biliniyormuş.a Milattan sonra 100'lü yıllarda bu yörede Trak'lar yaşıyorlarmış ve Alpullu Höyüğü'nün de Trak lideri mezarı olduğu düşünülüyor. 

a http://www.kirklareli.gov.tr/kirklareli-ilceleri

Kazılar 1939 yılına kadar devam etmiş. Türk Tarih Kurumu 1959 yılında yani aradan 20 yıl gibi bir süre geçtikten sonra Marmara Bölgesi ve Türkiye Trakyası’nda prehistorik arkeoloji araştırmalarında bulunmak görevini Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu’ya vermiş. (Bu konuda ayrıca bakınız. "Yarık Tepe")

Alıntılar:
1936 yılında Prof. Dr. Mansel tarafından Kırklareli
Alpullu’nun 4 km güneyinde, Sinanlı Köyü mezarlığı içinde
bulunan küçük bir tümülüsün kazısı yapılmıştır(Lev. LV: a). Bu tümülüs
3 m. yüksekliğinde ve 20 m. çapındadır. Daha önceleri kaçak kazıcılar
tarafından açılmış olmasından dolayı çevresinde sondajlar yapılmıştır.
Tümülüsün üzerinde dört adet dikili taş bulunmaktadır. Sondajlarda
evvelce açılmış ve dağıtılmış kiremit mezarlara ait boncuklar, ağırşaklar,
fayanstan bir aslan heykelciği, pişmiş toprak vazolar bulunmuş ve
bunlardan dolayı tümülüsün etrafındaki mezarlığın M.S. I. , II. yüzyıllara
ait olduğu düşünülmüştür.

28.08.1936 Tarihli Cumhuriyet gazetesinde bu konuda bir haber yayımlanır:

Kurum bu hafriyattan başka ikinci hafriyata da başlamağı kararlaştırmış ve Trakya Umumî Müfettişi ve Türk Tarih Kurumu unursal üyesi General Kâzım Diriğin Trakya öyükleri hakkındaki raporlarmı nazari dikkate alarak ikinci hafriyatın Trakya’da başlamasını muvafık bulmuştur. Bu maksadla geçen hafta Kurum yardımcı üyelerinden, İstanbul Üniversitesi eski zaman tarihi doçenti ve İstanbul müzeleri yar genel direktörü arkeolog Arif Müfid’i bu öyükleri görmek ve hafriyat yerini tesbit etmek üzere Trakya’ya bir tetkik seyahatine göndermiştir. İki gün evvel şehrimize dönen Arif Müfidin bu tetkikat hakkında verdiği rapor Kurumun - Trakya Umumî Müfettişi General Kâzım Diriğin bulunduğu - bugünkü toplantısında okunmuş ve Alpullu Şeker fabrikası civarındaki öyük bu seneki hafriyat için en muvafık olarak seçilmiştir. Arkeolog Arif Müfidin riyaset edeceği bir hafriyat heyeti Ağustosun sonunda Trakya’ya hareket ederek derhal hafriyata başlayacaktır.  

Arif Müfid Manselari-mufid-mansel-alpullu-1
ari-mufid-mansel-alpullu2
ari-mufid-mansel-alpullu-3
ari-mufid-mansel-alpullu-4
ari-mufid-mansel-alpullu-5
ari-mufid-mansel-alpullu-6
ari-mufid-mansel-alpullu-7
ari-mufid-mansel-alpullu-8
ari-mufid-mansel-alpullu-9

A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z